waterschoot hout verduurzamen

Verduurzamen, waarom?

Waterschoot hout verduurzamen in Casteren

 

Waarom?

 

Duurzaamheid = houtbehoud

Met "duurzaamheid" wordt door ons de weerstand tegen biologische aantasting bedoeld. Hout kan aangetast worden door een aantal verschillende groepen organismen. De belangrijkste zijn:

  • houtverkleurende en houtrotverwekkende schimmels,
  • insecten (boktor, houtworm, termieten, spinthoutkevers),
  • bacteriën
  • mariene organismen (paalworm, boormosselen).

Het 'waarom' van verduurzamen is meteen duidelijk: Hout is onze enige hernieuwbare grondstof. Gebruik ervan spaart energie in vergelijking met andere bouwmaterialen.

Toch moeten we er zuinig mee omgaan. Hoe langer het kan worden gebruikt, hoe kleiner de noodzaak is om gebruik te maken van onze eindige voorraad metalen, olie en mineralen en des te meer ontlasten wij onze bossen.

Voorkomen van aantasting is beter (goedkoper, veiliger, gemakkelijker) dan het achteraf bestrijden ervan, of de gevolgen ervan herstellen door te repareren of delen te vervangen.

Om nog maar niet te spreken over veiligheid - aansprakelijkheid van publieksvoorzieningen.