waterschoot hout inforrmatie

Verduurzamen van hout, certificering

Waterschoot hout verduurzamen in Casteren

 

 

Certificering

Goed verduurzaamd hout is herkenbaar aan het KOMO certificaat. Daarnaast geldt in Nederland dat de productie en de toepassing van verduurzaamd hout goed is geborgd door wet- en regelgeving met bijbehorende handhaving.

Het is aan de buitenkant van een product vaak moeilijk te beoordelen of er in de productie alle zorg en aandacht aan is besteed. Voor (verduurzaamd) hout zijn er daarom verschillende certificaten die worden afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling.

P. Waterschoot, Houthandel - verduurzamen B.V. beschikt over KOMO-certificaat  nr. 32440/09 voor het impregneren volgens de vacuüm & druk methode. Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) geeft het Komo® productcertificaat af. De stichting ziet er op toe dat het impregneren onder vacuüm & druk volgens de geldende richtlijnen wordt uitgevoerd.

Meer  informatie treft u aan op de website van Stichting Keuringsbureau Hout: www.skh.org

Waterschoot hout verduurzamen in Casteren